เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

เปิดอ่าน 9,284 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

    ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๕ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา และทำการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น
   บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวบำรุง (รายเดือน) ดังรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้