เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน

เปิดอ่าน 316 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาษรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน

  ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณรายเดือน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น
     บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคักเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้