เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวด

เปิดอ่าน 9,682 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ

ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวด

     ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอยแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ ๖๐:๔๐) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๑ อันตรา 
     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ๐๒๐๔/น.๒/ว.๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ ๖๐:๔๐) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๑ อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้