เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ

เปิดอ่าน 12,601 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบ

    ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายคาบ) ตามประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา 
    บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา