เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เปิดอ่าน 500 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

    ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตามประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา
    บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา