เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

เปิดอ่าน 6,914 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)

    ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายคาบ)ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เเละดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น      
    บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้