เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เปิดอ่าน 17,868 views

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

    ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้