เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ ๒

เปิดอ่าน 16,392 views

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ ๒

    ตามที่ได้ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๑๕ กันยาน ๒๕๖๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น 
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้