เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 1,164 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

    ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมา (ประเภทเงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา
    ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่าเงินบำรุงลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังต่อไปนี้