เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ ๒

เปิดอ่าน 14,091 views

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ ๒

    ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และจะประกาษศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น
    สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้