เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลโนนศิลา ออกให้บริการตรวจคัดกรองตาให้แก่พระสงฆ์

เปิดอ่าน 118 views

(23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 น.) ณ วัดศรีประชาสรรค์ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น : โรงพยาบาลโนนศิลา โดยการนำของ พญ.กิตติยา ทองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนศิลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน ออกให้บริการตรวจคัดกรองตาให้แก่พระสงฆ์ ในพื้นที่ ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ภาพ : กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม