เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

เปิดอ่าน 7,165 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

    ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา และทำการสอบคัดเลือก ในพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น
    บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้