เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน

เปิดอ่าน 4,795 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน

    ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ซึ่งได้ทำการรับสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และดำเนินการสอบคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
    บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้