เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดอ่าน 125 views

1) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.2.3.-1-2

2) บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

4.2.1

3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1) งบลงทุน ทุกไตรมาส

4.2.2.1

3.2) งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

4.2.2.2-