เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

เปิดอ่าน 804 views

ประกาศโรงพยาบาลโนศิลา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

  ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่าเงินบำรุงลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังต่อไปนี้

๑.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา
๒.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา