เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

เปิดอ่าน 55 views

ประกาศโรงพยาบาลโนศิลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

     ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา นั้น

    บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ได้เสร็จสิ้นแล้วโรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังต่อไปนี้ และผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ณห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลโนนศิลา