เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

EB1

เปิดอ่าน 575 views

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล


EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB1-เผยแพร่ข้อมูล