เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลโนนศิลาจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563

เปิดอ่าน 476 views

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง โรงพยาบาลโนนศิลา แพทย์หญิงเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2563 “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All ” เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างความตระหนักให้ประชาชนล้างมือด้วยน้ำและสบู่ โดยมีกิจกรรมให้สุขศึกษา การล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน ให้แก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี