เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลโนนศิลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (21 ตุลาคม ของทุกปี)

เปิดอ่าน 600 views

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลโนนศิลา ทันตแพทย์หญิงศกลวรรณ น้ำใจทหาร หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลโนนศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (21 ตุลาคม ของทุกปี) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการให้ความรู้ทางทันตกรรม พร้อมทั้งบริการทางทันตกรรมแก่ผู้มารับบริการ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งให้บริการโดยทันตแพทย์และบุคลากรทางทันตกรรม