เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

รพ.โนนศิลา ร่วมพัฒนาศักยภาพความรู้และการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ

เปิดอ่าน 773 views

ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลโนนศิลา โดย งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพความรู้และการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน โซนกลาง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6 (EMS Rally โซนกลาง ปี 2563) มีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินโซนกลางเข้าร่วมกิจกรรม 6 เครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยกู้ชีพในเขตอำเภอมัญจาคีรี   หน่วยกู้ชีพในเขตอำเภอชนบท   หน่วยกู้ชีพในเขตอำเภอบ้านไผ่   หน่วยกู้ชีพในเขตอำเภอโนนศิลา   หน่วยกู้ชีพในเขตอำเภอโคกโพธิ์ไชย   หน่วยกู้ชีพในเขตอำเภอเปือยน้อย ซึ่งในการประชุมมีการแบ่งกลุ่มเข้าฐาน Rally แบบเวียนฐาน ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่พบบ่อยในระบบ EMS จำนวน 7 ฐาน และฝึกปฏิบัติการจัดการสาธารณภัยทางการแพทย์ จำนวน 3 ฐาน