เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ผอ.รพ.โนนศิลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโนนศิลา

เปิดอ่าน 976 views

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาทอง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโนนศิลา แพทย์หญิงเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา นายบุญส่ง ลีชาคำ สาธารณสุขอำเภอโนนศิลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ CUP โนนศิลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโนนศิลา โดยมี นายชยพล อินทรสุภา นายอำเภอโนนศิลา เป็นประธาน ได้มีการติดตามสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 20) และระบบการรายงานข้อมูล โดยเน้นย้ำการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค 1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2) ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย ๆ 3) เว้นระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น 4) ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ