เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ผอ.รพ.โนนศิลา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย “คนขอนแก่นทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน”

เปิดอ่าน 1,068 views

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น แพทย์หญิงเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา พร้อมด้วย นายบุญส่ง ลีชาคำ สาธารณสุขอำเภอโนนศิลา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย  “คนขอนแก่นทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.นายแพทย์ สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการ การดูแลอย่างต่อเนื่องได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงคนไทยทุกครอบครัว จึงได้จัดระบบมอบหมายให้หมอประจำตัว 3 คน สำหรับทกคนในจังหวัดขอนแก่น คือหมอประจำบ้าน(อสม.) หมอสาธารณสุข (หมอประจำ รพสต.) และหมอครอบครัว(แพทย์ที่ประจำโรงพยาบาล) ด้วยหลักการ “เข้าถึง ครอบคลุม ต่อเนื่อง” ซึ่งมีพิธีมอบบัตรแนะนำตัว 3 คน พิธีมอบแว่นตาสำหรับเด็กไทยสายตาดี พิธีมอบธง และร่วมชมนิทรรศการ “คนขอนแก่นทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน”

เครดิตภาพ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น