เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

เปิดอ่าน 653 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินนอกงบประมาน ประเภทเงินบำรุง

ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี้

20210120102910