เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

รพ.โนนศิลา จัดประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 666 views

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลโนนศิลา โดยงานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลโนนศิลา ผุ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนศิลาและหน่วยกู้ชีพเทศบาล/อบต. ในเขตอำเภอโนนศิลา จำนวน 5 แห่ง ทั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์