เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

เปิดอ่าน 917 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)

…………………………………………………………..

                ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ซึ่งได้ทำการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นั้น


                บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จากเดิมได้กำหนดวันสอบ ในวันที่ 2 เมาายน 2564 โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอเลื่อนกำหนดวันสอบเป็นวันที่ 19 เมาายน 2564 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

20210401-announce