เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา เรื่อง ประกาศวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)

เปิดอ่าน 535 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)

………………………………………………………..

 

ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่องขอเลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินบำรุง ออกไปไม่มีกำหนด นั้น

บัดนี้โรงพยาบาลโนนศิลา จึงประกาศวันเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลโนนศิลา รายละเอียดปรากฎดังนี้ (หรือคลิ๊กที่นี่)

20210507-exam