เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)

เปิดอ่าน 704 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)

……………………………………………………………………………………………………………

                 ตามที่ โรงพยาบาลโนนศิลา  ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

บัดนี้การสอบข้อเขียนและปฎิบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน(รายวัน) ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลโนนศิลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์  ดังรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์