เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน (รายวัน)

เปิดอ่าน 837 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน (รายวัน)

     ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัตงานเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  เงินนอกงบประมาน ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลโนนศิลาจำนวน 1 ตำแหน่ง  1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศรับสมัครสอบ (3)