เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)

เปิดอ่าน 645 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ซึ่งได้ทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ นั้น

                     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

Doc0024