เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

เปิดอ่าน 886 views
ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

              ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ซึ่งได้ทำการสอบคัดเลื่อก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

            บัดนี้ การสอบได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

Doc0026