เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

เปิดอ่าน 592 views

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี โรงพยาบาลโนนศิลา

ประจำปี 2565 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

 

65-EB2-17-3