เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบค่าเชื่ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊ส

เปิดอ่าน 478 views

โรงพยาบาลโนนศิลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องอบค่าเชื่ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบท้าย

ประกาศ ประกวดราคา เครื่องอบแก๊ส