เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เปิดอ่าน 14,872 views

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

    ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ซึ่งมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้