เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรลุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 292 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรลุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

     ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา
     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างชั่วคราวรายคาบของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้