เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศกรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนศิลา พ.ศ. 2566

เปิดอ่าน 85 views

คำสั่ง / ประกาศ กรอบแนวทาง

1) บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม

67-Q1-MOIT1-1_1


2) คำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล

67-Q1-MOIT1-1_2

3) กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

67-Q1-MOIT1-1_3

4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

67-Q1-MOIT1-1_4