เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล ปี พ.ศ. 2566

เปิดอ่าน 122 views

1) บันทึกข้อความ ผู้บริหารลงนาม

67-Q1-MOIT1-2_1

2) รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล ปี พ.ศ. 2566

67-Q1-MOIT1-2_2

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่

67-Q1-MOIT1-2_3