เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

เปิดอ่าน 524 views

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

eb2-92

รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปี 2564      [ไฟล์]
  2. แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์      [ไฟล์]
  3. แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์      [ไฟล์]
  4. แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา      [ไฟล์]
  5. แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา      [ไฟล์]
  6. แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป      [ไฟล์]