เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

เปิดอ่าน 928 views

 

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

         ตามประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔   เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)  ประเภทเงินบำรุงจำนวน ๔ อัตรา

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาน (รายวัน)  ประเภทเงินบำรุง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ