เว็บไซต์ โรงพยาบาลโนนศิลา ยินดีต้อนรับ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและรายวัน(เงินบำรุง)

เปิดอ่าน 3,240 views

ประกาศโรงพยาบาลโนนศิลา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง)

ด้วยโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินบำรุง) สังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา
อาศัยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธาณรสุข จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา โดยมีรายละเอียดการจ้างงาน ตามบัญชีรายละเอียอดแนบท้ายดังนี้

  1. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์         จำนวน ๑ อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์      จำนวน ๑ อัตรา
  3. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ              จำนวน ๒ อัตรา
  4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ               จำนวน ๒ อัตรา
  5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์           จำนวน ๑ อัตรา

 

20230410151316_merged